Lansarea proiectului Circular Economy based Biochar Activation in Romania – CEBAR

 

Firma Explocom GK Srl lanseaza un nou proiect de investiție “Circular Economy based Biochar Activation in Romania – CEBAR” prin co-finanțare de la Innovation Norway în Programul Dezvoltarea IMM-uri în România, Area Inovare Verde în Industrie.

Începând cu luna Mai 2021 compania Explocom GK Srl cu sediul în Lupeni, jud Harghita, CUI RO3495818 lansează un proiect de investiție pentru producerea biocărbuni din deseuri lemnoase provenind din diferite surse. Proiectul de investitie este co-finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014- 2021, in cadrul programului Programul Dezvoltarea IMM-uri în România, Area Inovare Verde în Industrie.

Valoarea proiectului este de 2,723,392 EUR fără TVA, din care valoarea grantului este de 1,771,000 EUR. În cadrul proiectului capacitatea de producție a firmei va fi dezvoltat prin technologii inovative, mai verzi și mai prietenos cu mediul înconjuratăr. Prin implementarea proiectului firma Explocom GK va putea produce 6000 t/ biocărbun, prin valorizarea deșeuri lemnoase din industria lemnului, și va putea elimina emisia de 4,624 t/an CO2. În plus, diferite produse bio-inovative de ex. bio-chimice va fi produse.

Rezultatele proiectului va însemna și locuri de muncă nou create, reducerea poluării aerului și a gazelor cu efect de seră în regiunea de realizare a invesției în cadrul companiei. Firma Explocom GK Srl este unul dintre cele mai cunoscute producatori de mangal și cărbuni din România, iar acum va fi realizat o inovație adevărată care vor susține tranziția de la economie bazate pe resurse fosile spre economia bazată pe materiale bio și regenerabile. Așadar, prin investiția actuală firma Explocom va realiza un exemplu de bună practică nu numai pentru România, dar este unică și în regiunea de Sud-Est al Europei.

Proiectul este cofinanțat de Innovation Norway în cadrul Programul Dezvoltarea IMM-uri în România, Area Inovare Verde în Industrie.

Buget total: 2,723,392 EUR, Grant: 1,771,000 EUR

Implementarea proiectului: 27.05.2021 – 30.11.2022